طب
تهران
آزمایشگاه
اکسیر
پارس ژنوم
کالی پزشکی

راهی جدید برای تولید پلاکت ها

نتایج مطالعات جدید که در مجله تحقیقات بالینی منتشر شده است حاکی از آنست که پژوهشگران مکانیسمی را شناسایی کردند که از سلول های بنیادی جنین موش، سلول های پیش ساز پلاکتی تولید می کنند که در نهایت منجر به تعداد زیادی از پلاکت های با عملکرد بالا می شود.

این مکانیسم جدید برپایه کارایی فاکتور رونویسی GATA1  در سلول های بنیادی جنین موش استفاده شده است. در این سلول ها، تنظیم بیان فاکتور GATA1 سبب تولید پلاکت ها با عملکرد بالا می شود که به راحتی در عمل انعقاد خون شرکت می کنند.

یافته های مذکور در علم پزشکی بسیار حائز اهمیت می باشند زیرا در حال حاضر منبع پلاکت برای افراد با تعداد پایین پلاکت، اهداکننده ها هستند.
پایین بودن تعداد پلاکت در نتیجه بیماری ها و یا عوارض جانبی داروها، مشکلات عدیده ای را ایجاد می کند و منبع تامین آن بسیار محدود است.

راهی جدید برای تولید پلاکت ها
  • درج تبلیغات و اگهی
  • قائم
  • سیتوژنوم
  • الماس
  • نور
  • ارمان