طب
تهران
آزمایشگاه
اکسیر
پارس ژنوم
کالی پزشکی

هیدروژل امید تازه برای درمان بیماری های عصبی

در حال حاضر، در جامعه پزشکی درمان بیماری ها با استفاده از سلول های بنیادی به موضوعی چالش برانگیز تبدیل شده است، زیرا سلول های بنیادی پس از پیوند اغلب می میرند و یا با بافت های پیرامون بطور مناسب تلفیق نمی شوند. مطالعات جدید محققان بعنوان روزنه های امید برای پیوند، افزایش بقا و ادغام سلول های بنیادی تلقی می شوند. محققان با استفاده از هیدروژل، سبب بقا و ادغام سلول های بنیادی شده اند و همچنین کارایی سلول های بنیادی برای ترمیم آسیب سلول های عصبی ناشی از بیماری و یا جراحت را بطور موثری افزایش می دهند.

محققان با تزریق هیدروژل شامل سلول های گیرنده نور مشتق از سلول های بنیادی به چشم موش های نابینا توانسته اند حدود 15 درصد از عملکرد مردمک چشم موش ها را بازگردانند.

هیدروژل امید تازه برای درمان بیماری های عصبی

همچنین محققان در پژوهشی دیگر، هیدروژل شامل سلول های بنیادی و پیش ساز عصبی را به مغز موش های دچار سکته مغزی تزریق کردند و توانستند آسیب های مغزی ناشی از سکته مغزی را ترمیم کنند و عملکردهای حرکتی در موش ها را بطرز چشمگیری بهبود دهند. هیدروژل بکار رفته شده از هیالورونان و متیل سلولز تشکیل شده است، متیل سلولز باعث می شود تا سلول های بنیادی به بافت، بخوبی ادغام شوند و هیالورونان موجب بقای سلول های بنیادی می شوند.
محققان معتقدند با توجه به اثربخشی پیوند سلول های بنیادی با استفاده از هیدروژل در دو بخش مجزای سیستم عصبی (چشم و مغز)، می توان از آن ها بعنوان راهکار درمانی برای طیف گسترده ای از بیماری ها در سراسر بدن استفاده کرد.

تور تایلند
  • درج تبلیغات و اگهی
  • قائم
  • سیتوژنوم
  • الماس
  • نور
  • ارمان