طب
تهران
آزمایشگاه
اکسیر
پارس ژنوم
کالی پزشکی

واحد بازار یابی و فروش (و بسایت فایندالب )

 

FindaLab

 

با احترام فراوان


واحد بازار یابی و فروش  (وب سایت فایندالب )

جهت ثبت اطلاعات یا درج اگهی در وب سایت فایند الب ودریاقت تعرفه

می توانید ادرس و مشخصات کامل خود را میل نموده تا تعرفه ثبت یا درج اگهی برای شما ارسال گردد

موبایل مدیریت واحد بازاریابی وفروش ( وب سایت فایندالب ) : 1652650-0935          

 

آدرس وب سايت:                 www.findalab.co


آدرس پست الکترونيک:         sales@findalab.co


لطفا جهت ارسال میل تمام مشخصات شامل تلفن و موبایل و آدرس کامل 
را ارسال فرمایید

  • درج تبلیغات و اگهی
  • قائم
  • سیتوژنوم
  • الماس
  • نور
  • ارمان