طب
تهران
آزمایشگاه
اکسیر
پارس ژنوم
کالی پزشکی
Loading the player ...

زبان عمومی دکتری

زبان عمومی دکتری


زبان عمومی آزمون دکتری شامل نکات گرامری، نحوه پاسخگویی به سوالات درک مطلب و پاسخ تشریحی آزمونهای دکتری
آیکوندانلودپخشحجم
زبان-دکتری.pdfزبان-دکتری.pdf817.56 KB
  • درج تبلیغات و اگهی
  • قائم
  • سیتوژنوم
  • الماس
  • نور
  • ارمان