طب
تهران
آزمایشگاه
اکسیر
پارس ژنوم
کالی پزشکی
پذیرش دانشجو در دوره MPH رشته سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در دوره MPH رشته سالمندی برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشجو می پذیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، این پذیرش از طریق برگزاری آزمون کتبی در ۹ شهریور ۹۵ در محل دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی صورت می گیرد.

داوطلبان می توانند با پرداخت ۶۰۰ هزار ریال و ارسال مدارک مورد نیاز شامل دو قطعه عکس، آخرین مدرک تحصیلی (دکتری حرفه ای پزشکی عمومی؛ دندانپزشکی یا داروسازی)، کپی کارت ملی و شناسنامه و فیش واریزی در آزمون ثبت نام کنند.

منابع آزمون MPH سالمندی شامل درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی، جلد اول : اصول و روشهای اپیدمیولوژی، جمعیت شناسی و آمارهای بهداشتی، جلد دوم : کلیات خدمات بهداشتی، جلد چهارم: بیماریهای مزمن غیر واگیر و بیماریهای واگیر شایع : بخش بیماریهای مزمن غیر واگیر و کتاب جامع بهداشت عمومی است.

دوره MPH مخفف (Master of Public Health) یا دوره عالی بهداشت عمومی است
  • درج تبلیغات و اگهی
  • قائم
  • سیتوژنوم
  • الماس
  • نور
  • ارمان