طب
تهران
آزمایشگاه
اکسیر
پارس ژنوم
کالی پزشکی
هفتمین کنگره بین‌المللی علوم شناختیبرگزارکنندگان: پژوهشکده علوم شناختی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی
زمان برگزاری: 10 الی 14 اردیبهشت 1396
ارسال خلاصه مقالات: 1 آذر 1395
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی

سایت همایش
http://iccs.iricss.org/Congress/UIPanel/Index
  • درج تبلیغات و اگهی
  • قائم
  • سیتوژنوم
  • الماس
  • نور
  • ارمان