طب
تهران
آزمایشگاه
اکسیر
پارس ژنوم
کالی پزشکی
اعلام فراخوان جذب هیأت علمی شهریور 95 وزارت علومثبت‌نام در شانزدهمین فراخوان جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور آغاز شده و تا ۲۲ شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش وب سایت هیأت علمی، ثبت‌نام در شانزدهمین فراخوان جذب اعضای هیأت علمی (پیمانی و طرح سربازی) وزارت علوم مربوط به فراخوان شهریور ۱۳۹۵ از طریق سایت مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم آغاز شده است.
متقاضیان واجد شرایط تا ۲۲ شهریورماه به مدت ۱۰ روز فرصت دارند، پس از بررسی و کسب اطمینان از شرایط اعلام شده در اعلام نیاز دانشگاه ها در فراخوان شهریور ۹۵، نسبت به تعیین اولویت اقدام کنند.


دریافت فایل اعلام نیاز فراخوان شهریور 95:


برنامه زمانی پالایش، فرآیند جذب دانشگاه‌ها و زمان طرح در هیات مرکزی جذب اعضای هیات‌علمی به صورت زیر است:

بازه زمانی مجاز

تاریخ پایان

تاریخ شروع

فرآیند

ردیف

۱۰روز

۹۵/۶/۲۲

۹۵/۶/۱۳

فراخوان

۱

۱۴روز

۹۵/۷/۱۴

۹۵/۷/۱

پالایش اولیه

۲

۴۵روز

۹۵/۸/۳۰

۹۵/۷/۱۵

فرآیند جذب دانشگاه‌ها

۳

پذیرش از تاریخ ۹۵/۹/۱طرح در هیات مرکزی جذب

۴
  • درج تبلیغات و اگهی
  • قائم
  • سیتوژنوم
  • الماس
  • نور
  • ارمان